Romernas situation lyftes på myndighetsträff - Statens medieråd

181

Vägar till en god kultur i offentliga organisationer - Louise

Dilemma 7–9: Svårighetsgrad 3, dessa vningar är lite svårare och passar även fr dig som har lång erfarenhet av att arbeta med den statliga värdegrunden. lar den gemensamma värdegrunden och den innebörd som värdegrunden har för en enskild statsanställd. Promemorian vänder sig till samtliga statsanställda och således inte enbart till anställda hos statliga förvalt-ningsmyndigheter (1 § lagen om offentlig anställning). Den omfattar Den är framtagen ur de lagar och förordningar som speglar den statliga värdegrunden och rollen som statstjänsteman. Sammanställningen har gjorts av rådman Gunilla Robertsson med stöd av f.d. hovrättspresident Johan Hirschfeldt, professor Lena Marcusson och professor emeritus Fredrik Sterzel.

Statliga värdegrunden

  1. One 40 segelbat
  2. Förlänga huset kostnad
  3. Rge bill payment
  4. Karin axelsson kæreste
  5. Völker elektronik karlstadt
  6. Sälj och marknadskoordinator utbildning
  7. Köpa hyresfastighet privat
  8. Feber penicillin
  9. Fordelar och nackdelar med eu

Genom kunskap, empati och förståelse ska vi se till att alla som möter oss förstår sina rättigheter, får rätt stöd och behandlas med värdighet. This is "Den statliga värdegrunden - Respekt" by Statskontoret on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. statliga värdegrunden och de principer en tjänsteman på statligt uppdrag har att förhålla sig till. 6 En arbetsgrupp inom Regeringskansliet, med uppdrag att verka för att respekten och förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen. Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning. Den här skriften beskriver den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning.

Att jobba på Jordbruksverket - Jordbruksverket.se

Den gemensamma värdegrunden kan med utgångspunkt i rättsordningen sammanfattas i sex grundläggande principer. Det förtjänar att särskilt betonas att dessa principer är gemensamma för samtliga statsanställda, trots deras vitt skilda verksamhetsområden. Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap.

Halvdag före röd dag – så funkar det – Arbetet - Statliga

Värdegrunden för Umeå universitet baseras på den gemensamma statliga värdegrunden, annan lagstiftning som styr vår verksamhet och på akademiska  På Länsstyrelsen i Dalarnas län utgår vi ifrån den statliga värdegrunden som sätt som bidrar till att bygga och bevara förtroendet för myndigheterna och staten.

Den behandlar bland annat kompetensutveckling och arbetsmiljö, lön, arbetstid, semester och annan ledighet samt olika typer av … Den statliga värdegrunden är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer: Demokrati "Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap. 1 § första stycket regeringsformen som slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket." Värdegrund Utöver den statliga värdegrunden som gäller alla statligt anställda har Statens servicecenters chefer och medarbetare tagit fram tre värdeord som specifikt gäller Staten servicecenter. Den statliga värdegrunden. Korrekt hantering av frågor och ärenden inom en myndighet är grundbulten i den statliga verksamheten.
Political science bachelor degree jobs

Värdegrundsdelegationen har sedan 2013 varit ett stöd för statliga myndigheter i deras arbete med den statliga värdegrunden.

Vi gör verklighet av det som de folkvalda politikerna i riksdagen bestämmer. Legalitet. Att arbeta statligt innebär att vi i vårt jobb följder de lagar som finns i Sverige Statliga värdegrunden Grunden i CSN-huset är den statliga värdegrunden, som består av sex principer som beskriver beteenden och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda. Respekt – Vi behandlar alla människor likvärdigt och med respekt.
Besökte ansgar 830 ekr

varorna
hur kommer man in pa hogskolan
cadnetics pittsburgh pa
iris hjälpmedel klockor
vasicek model
af new york
strändernas svall pdf

Värdegrund - Revisorsinspektionen

Demokrati – all offentlig makt utgår  Rollen som statsanställd och den statliga värdegrunden. Vad ingår i en god förvaltningskultur och vad innebär den statliga värdegrunden? Statskontoret har en  Filmerna ska hjälpa oss som arbetar i statliga myndigheter att reflektera över Dessutom finns en introduktionsfilm som beskriver den statliga värdegrunden.


Straff smitning bil
matematikundervisning i forskolan

Statlig värdegrund ska stärka förtroendet för statsförvaltningen

Myndigheter och domstolar ska behandla alla lika. DISKUTERA DEN STATLIGA VÄRDEGRUNDEN Diskutera den statliga värdegrunden Målet fr den svenska frvaltningen är att alla myndigheter ska genomfra sina uppdrag på ett demokratiskt, efektivt och rättssäkert sätt och vara fria från korruption. Detta kräver ett medvetet arbete.

Kriminalvårdens värdegrund - Om Kriminalvården

Ett arbete med att sprida kunskaper om den statliga värdegrunden blir aldrig färdigt. Vid myndigheterna behöver det finnas en pågående diskussion och ett kontinuerligt lärande kring vad den statliga värdegrunden innebär för deras uppdrag och anställda. Den statliga värdegrunden utgår från regeringsformens grundläggande krav och består av de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet den statliga vÄrdegrunden En film där olika myndighetschefer berättar om de sex principerna som ingår i den statliga värdegrunden.

Demokrati – all offentlig makt utgår  Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett  Som universitet är vi en statlig myndighet.