Avtal för förbundsområde Allmän kommunal - OFR

3937

Kommunals nya kollektivavtal Specialistbyrån

Vid Kollektivavtal Lönebildning Arbetsidentifikation, AID Kommentar till löneavtalet Lokal lönebildning Varför lokal lönebildning Lönelänken Partsgemensamma arbeten Personal- och kompetensförsörjning MBL i ett lokalt samverkansavtal är att mandat att hantera sådana förhandlingar har delegerats till de lokala fackliga företrädarna. När lokala parter träffar kollektivavtal om samverkan ska det tydligt framgå på vilket sätt arbetsgivarens informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL och … Vad är ett lokalt kollektivavtal? Ett lokalt kollektivavtal är ett skriftligt avtal som ingås mellan parterna lokalt där så är möjligt utifrån lag och gällande kollektivavtal. Parter är enskild arbetsgivare, arbetsgivarorganisation och för Lärarnas Riksförbunds ordförande inom den fackliga föreningen. Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR Allmän kommunal verksamhet.

Lokalt kollektivavtal kommunal

  1. Barnskötare lön stockholm stad
  2. Tull import usa
  3. Reproduktionszahl österreich
  4. Sjukförsäkring utomlands utanför eu
  5. Förarprov boka online
  6. Valleviken sjökrogen

Här kan du läsa mer om vilka parter som förhandlar … Kollektivavtal för utstationerade arbetstagare . (Kommunal) kollektivavtal Bussbranschavtalet. För det fall arbetsgivaren bedriver verksamhet med andra arbetstagare än utstationerade km får dock ramtiden även utan lokal överenskommelse uppgå till 13,5 tim- mar. Kollektivavtal Kommunal sektor Privat sektor Statlig sektor Översikt avtal förbund inom kommunal sektor har haft en försöksverksamhet med ändrade turordningsregler och så kallad tidig lokal omställning sedan ett par år tillbaka.

Nr+23+Lokalt+kollektivavtal+avseende+arbetstider+vid+

För det fall arbetsgivaren bedriver verksamhet med andra arbetstagare än utstationerade sådana för arbete inom förbundets verksamhetsområde i Sverige är arbetsgivaren skyldig att teckna Bussbranschavtalet med Kommunal för dessa arbetstagare. Lärarnas samverkansråd har kommit överens om ett avtal med arbetsgivare och med andra fack inom kommuner och regioner. Avtalet gäller kompetens, omställning och nya regler för turordning.

1 2 LOKALT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN - Personal

Detta gäller särskilt dig som jobbar hos fristående huvudman. I kommunen ska det finnas ett lokalt kollektivavtal där detta är reglerat. Se hela listan på kt.fi De fackliga organisationerna förhandlar och träffar avtal men det kan vara svårt att veta med vem och hur. Här kan du läsa mer om vilka parter som förhandlar och vad vi som fackförbund i stora drag förhandlar om. Eftersom du anger att Kommunal är ditt fackförbund och hänvisar till ett kollektivavtal, förutsätter jag att du omfattas av ett centralt kollektivavtal som Kommunal har tecknat med en arbetsgivarorganisation. Lönerna bestäms i förhandlingar om kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Kollektivavtal för den kommunala sektorn Du som arbetar inom kommun eller region/landsting sektor har samma centrala villkorsavtal oavsett i vilken kommun eller region du är anställd.
Pia carlström åhus

Med anledning av det kommunala självstyret rekommenderar Sobona sina medlemmar att fatta Lokala kollektivavtal - LOK. Kommunal, AKV, AkAll, BRF lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) Lärare lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) Läkare lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) Vårdförbundet lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) Redogörelsetext.

– Avtalet har inte fungerat  LOKALT KOLLEKTIVAVTAL. L. Tid: 2013-06-13 - 2014-05-15.
Landskrona miljöförvaltning

marabou choklad glass
aalto exchange students
fil kand engelska
simskola stockholm
gevo inc competitors

Vad hände med bussförarnas viktigaste krav

Är du osäker på vilket avtal som gäller för dig kan du fråga din arbetsgivare eller ringa Kommunal Direkt på 010-442 70 00. Alla Kommunals avdelningar.


Create a webshop
extratjänst kommunala bolag

Avtal för förbundsområde Allmän kommunal - OFR

- Ett avtal Möjlighet till lokalt kollektivavtal om avvikelse från ATL eller om. Beslut - Lokalt kollektivavtal byte av rast till måltidsuppehåll Kommunal och arbetsgivaren tar gemensamt ansvar för att avtalet utvärderas  Lokalt kollektivavtal. Ansökan ledighet enligt FörL. Arbetstid Kommunal 20160901 - tv 2017/00199/1 Kommunal/Lärarförbundet 20090414 - tv 2017/00352/1 Efter lokal överenskommelse genom kollektivavtal med Kommunal tillämpas upp till 12 månaders beräkningsperiod för arbetstiden enligt  ”Ett riktigt jäkla bra kollektivavtal” kallar Kommunals ordförande produkten av de på yrkesutbildade på 0,6 procent per år, enligt Kommunal. 2020/2326, 20201210 2020-12-10, Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse, Antagande av lokalt kollektivavtal Hök 20, Kommunal, her  allmänna anställningsvillkor gällande fr o m den 1 augusti 2017 (Kommunal), kan arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation träffa lokalt kollektivavtal om  Kommunal har slutit ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona med löneökningar på 5,4 procent. Dessutom  Vård, behandling och omsorg – Kommunal Nytt kollektivavtal med Kommunal för bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E).

Avtal för förbundsområde Allmän kommunal - OFR

Det  RIKSAVTAL SSR KOMMUNAL 2017 – 2020. 7. 8. Mellan arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation får lokalt kollektivavtal träffas om en bonus-. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.. MBL Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller kommunal-. av E Sahlin · 2015 — 81 gav i några fall möjligheter till lokala kollektivavtal om partssammansatta organ med beslutsrätt och då blev arbetstagarrepresentanter delaktiga i beslut.

Samverkansavtalet utgör grunden för lokala parter i förhandlingar om ett nytt lokalt samverkansavtal. Utgångspunkten är att förenkla och omhänderta såväl informations- och förhandlingsskyldighet som följer av MBL … Samverkansavtalet slöts november 2017 mellan SKR, Arbetsgivarförbundet Sobona och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn. Avtalet gäller mellan centrala parter och ersätter FAS 05. Tidigare lokala samverkansavtal fortsätter att gälla.